welcome to Beijing
Associations and Trade Promotions

  Associations
  China House Association Econ Coop Commission
  • No.3 Yard Ganhua Hutong Xuanwu District, Beijing 100053
  • Tel: 010-63015961
  • Fax: 010-63015961
 
  China People's Diplomacy Association
  • No. 71 Nanchizi St, Dongcheng District, Beijing 100006
  • Tel: 010-65131830
  • Fax: 010-65131831
  China People's Association for International Friendship
  • No. 1 Taijichang St, Dongcheng District, Beijing 100740
  • Tel: 010-65122474
  • Fax: 010-65128354
  China Civil Engineering Society
  • Jianshe Department Baiwanzhuang, Haidian District, Beijing 100835
  • Tel: 010-68311313
  • Fax: 010-68393953
  China Petroleum & Petrochemical Equipment Association
  • No.26 Yuetan South St, Xicheng District, Beijing 100825
  • Tel: 010-68532101
  • Fax: 010-68532101
  China Institute of Electrical Engineering Technology
  • No.46 Sanlihe Rd, Xicheng District, Beijing 100823
  • Tel: 010-68595357
  • Fax: 010-68211242
  China Electronics Quality Administration Association
  • No.27 Wanshou Rd, Haidian District, Beijing 100846
  • Tel: 010-68207849
  • Fax: 010-68273279
  China Battery Industry Association
  • No.6 Dongchang'an St, Dongcheng District, Beijing 100740
  • Tel: 010-65228520
  • Fax: 010-65131879
  China Instrument & Meters Society
  • No. 25 Xibinhe Rd, Andingmenwai Dongcheng District, Beijing 100011
  • Tel: 010-64226687
  • Fax: 010-64226689
  China Association of Leather Industry
  • No. 6 Dongchang'an St, Dongcheng District, Beijing 100740
  • Tel: 010-65261935
  • Fax: 010-65231698
  China Association of Forensic Science
  • No.17 Nanli Muxudi Xicheng District, Beijing 100011
  • Tel: 010-63482342
  • Fax: 010-63406364
  China Association of Automation
  • No.2728 Mailbox, Beijing 100080
  • Tel: 010-62544415
  • Fax: 010-62620908
  China Association of Dramatists
  • 52 Dongsibatiao Dongcheng District, Beijing 100700
  • Tel: 010-64033769
  • Fax: 010-64033769
  China Inst of Medical Science Image Tech Research
  • Dong Dan Beijing Hospital, Dongcheng District, Beijing 100730
  • Tel: 010-65120543
  • Fax: 010-65120543
  Chian Inst of Acupuncture & Moxitustion
  • No.18 Beixincang Dongcheng District, Beijing 100700
  • Tel: O10-64030611
  • Fax: 010-64030611
  China Federation of Auto Movement
  • No.9 Tiyuguan Rd, Chongwen District, Beijing 100763
  • Tel : 010-67116873
  • Fax: 010-67116872
  China Mining Inst Association
  • No.70 North Lishi Rd, Fuwai Xicheng District, Beijing 100037
  • Tel: 010-68364137
  • Fax: 010-68364137
  Textile Inst Branch of CCPIT
  • No.12 East Chang'an St, Dongcheng District, Beijing 100742
  • Tel: 010-63081442
  • Fax: 010-65121732
  Machinery Inst Branch of CCPIT
  • No.46 Sanlihe Rd, Yuetan Xicheng District, Beijing 100823
  • Tel: 010-68594976
  • Fax: 010-68594995
  China Association of Materials Circulation
  • No.25 North St, Yuetan Xicheng District, Beijing 100834
  • Tel: 010-68391389
  • Fax: 010-68391256
  China Association of Refrigeration & Air conditioning Inst
  • No.77 North Lishi Rd, Xchimenwa Xicheng District, Beijing 100044
  • Tel: 010-68343506
  • Fax: 010-68343502
  China Institute of Refrigeration
  • No.11 Building Second District, Sanlihe Kicheng District, Beijing 100045
  • Tel: 010-68530715
  • Fax: 010-68530715
  Chinese Metals Society
  • No.46 Dongsi West St, Dongcheng District, Beijing 100700
  • Tel: O10-65133322-1612
  • Fax: 010-65124122
  China Construction Engineering Standardization Association
  • Baiwanzhuang Xicheng District, Beijing 100044
  • Tel: 010-68394012
  CAEC
  • No.9 Sanlihe Rd, Xicheng District, Beijing 100835
  • Tel: O10-68394507
  China Building Materials Inst Association
  • Baiwanzhuang Xicheng District, Beijing 100831
  • Tel: 010-68311144-3646
  China Building Materials Mechanical Inst Association
  • Baiwanzhuang Xicheng District, Beijing 100831
  • Tel: 010-6831 1144-3391
  China Construction Inst Society
  • Baiwanzhuang Xicheng District, Beijing 100835
  • el: 010-68318329
  • Fax: 01068318329
  CCS Constructive Hisotry Records Commission
  • Baiwanzhuang Xicheng District, Beijing 100835
  • Tel: 010-68393978
  • Fax: 010-68393978
  China Building Materials Inst GRC Association
  • Guanzhuang East Jiao Chaoyang District, Beiiing 100024
  • Tel: 010-65761331
  China Architectural Association
  • No.9 Sanlihe Rd, Haidian District, Beijing 100835
  • Tel: 010-68393284
  • Fax: 01068393284
  China Association of Fiber Inst
  • Baiwanzhuang Xicheng District, Beijing 100831
  • Tel: 010-68350953
  China Research Institute of Urban Development
 • No.116 Yanyue Hutong Dongsi East St, Dongcheng District, Being 100010
 • Tel: 010-65244998
  China City Gas Society
  • No.30 Dongsanhuan Middle Rd, Hujialou Chaoyang District, Beijing 100020
  • Tel: 010-65016213
  China Association of Light Inst Exploration Design
  • Baijiazhuang Chaoyang District, Bering 100026
  • Tel: 010-65822963
  • Fax: 010-65822963
  China Light Inst General Association
  • No. B22 Fuwai St, Xicheng District, Beijing 100833
  • Tel: 010-68396114
  • Fax: 010-68396330
  China Food Inst Association
  • No. 5 Building Taipingaiao East U Fengtal District, Beiung 100073
  • Tel: 010-63263102
  China Association of Food & Packaging Machinery Inst
  • No.26 Yutan South St, Xicheng District, Beijing 100825
  • Tel: 010-68523242
  China Clocks & Watches Association
  • No.6 East Chang'an St, Dongcheng District, Beijing 100740
  • Tel: 010-65267868
  China Association of Essence & Cosmetics Inst
  • Rm 127 No.6 East Chang'an St, sDongcheng District, Beijing 100740
  • Tel: O10-65229449
  • Fax: 010-65241617
  China Railway Association
  • No.10 Fuxing Rd, Haidian District, Beijing 100844
  • Tel: 010-63241681
  China Fire Protection Association
  • No. 44 Puhuangyu Rd, Fengtai District, Beijing 100078
  • Tel: 010-67661943
  • Fax: 010-62660929
  China Association of Tourism Hotel
  • No. A9 Jiannei St, Dongcheng District, Beijing 100740
  • Tel: 010-65201923
  • Fax: 010-65122905
  ,b>China Institute of Education
  • No. 33 Damucang Hutong, Xidan Xicheng District, Beijing 100816
  • Tel: 010-66036092
  • Fax: 010-66015510
  China Association of National Gold
  • No. 1 North St, Qingnianhu Anwai Chaoyang District, Beijing 100011
  • Tel: 010-64263780
  China Association of Wild Animal Protection
  • No. 18 Hepingli Liye Department Dongcheng District, Beijing 100714
  • Tel: 010-84239016
  • Fax: 010-64238030
  China Photographer Association
  • No.61 Hongxing Hutong, Dongcheng District, Beijing 100015
  • Tel: 010-65136131
  China Forging Inst Association
  • No. 5 West Sanhuan North Rd, Haidian District, Beijing 100089
  • Tel: 010-68428811
  • Fax: 010-68465044
  Meteorology Institute
  • No.44 Zizhuyuan Haidian District, Beijing 100089
  • Tel: 010-68414488-253
  Beijing Federation of Literate & Art Circle
  • No. 7 West Chang'an St, Xicheng District, Beijing 100031
  • Tel: 010-66022629
  BSAE
  • No. Al Tianshuiyuan Jintai Rd, Chaoyang District, Beijing 100026
  • Tel: 010-67059698
  Songqingling Foundation
  • No.46 Houhaibeiyan Xicheng District, Beijing 100009
  • Tel: 010-82031343
  Association of Software Inst
  • Rm 806 No.16 Xizhimen South St, Xicheng District, Beijing 100035
  • Tel: 010-66170675-801
  Real Estate Business Association
  • No. 78 Xinkai Rd, Dongcheng District, Beijing 100005
  • Tel: 010-65126358
  • Fax: 010-65126359
  China National Association of Nursing
  • No. 42 Dongsi West St, Dori District, Beijing 100710
  • Tel: 010-65265331
  China Inst Economy Association
  • No. 9 West Huangchenggen South St, Xicheng District, Beijing 100032
  • Tel: 010-66021306
  China Engineering Construction Standardization Association
  • No. 12 Chegongzhuang St, Xicheng District, Beijing 100044
  • Tel: 010-68335982
  China Engineering Mechanical Inst Association
  • No. 26 Yuetan South St, Xicheng District, Beijing 100825
  • Tel: 010-68532689
  China Association of Advertising
  • No. Al Zhanlanguan Rd, Xicheng District, Beijing 100037
  • Tel: 010-68344211
  China Association of TV & Radio Equip Inst
  • No. 1-15 Shitangxili Dewal Xicheng District, Beiprrg 100011
  • Tel: 010-62018811-3451
  China Township Enterprises Association
  • No. 11 Nongzhanguang Nanli Chaoyang Dismct, Beijing 100026
  • Tel: 010-65064032
  China Highway Institute
  • No. 11 Jiannei St, Dongcheng District, Beijing 100736
  • Tel: 010-65236729
  China Testing & Analysis Association
  • No. 54 Sanlihe Rd, Xicheng District, Beijing 100045
  • Tel: 010-68537684
  China Culture Office Supplies Manufacturer Association
  • No. 26 Yuetan South St, Xicheng District, Beijing 100825
  • Tel: 010-68596555
  China Association of Power Planning & Designing
  • No. 65 Ande Rd, Dewai Xicheng District, Beijing 100011
  • Tel: 010-64013311-4988
  China Biochemical & Pharmaceutical Inst Association
  • No.45 Fuxingmennei St, Xicheng District, Beijing 100801
  • Tel: 010-66072218
  China Traditional Chinese Medicine Research Association
  • No. 9 Xizongbu Hutong, Dongcheng District, Beijing 100005
  • Tel: 010-65252582
  China Association of Electric Mechanical Applied Technology
  • No. 1 Jiaochangkou Deshengmenwai Xicheng District, Beijing 100011
  • Tel: 010-62042092
  China National Eider Down Inst Association
  • No. 6 Dongchang'an St, Dongcheng District, Beijing 100740
  • Tel: 010-65237296
  China Medical Science Foundation
  • No. 68 Xinzhong St, Dongcheng District, Beijing 100027
  • Tel: 010-65522657
  China Inst of Textile Engineering
  • No. 3 Yanjingli Middle St, Chaowai Chaoyang District, Beijing 100025
  • Tel: 010-65016537
  CCPIT
  • No. 1 Fuwai St, Xicheng District, Beijing 100860
  • Tel: 010-68013344
  Metallurgy Inst Branch CCPIT
  • No. 46 Dongsi West St, Dongcheng District, Beijing 100700
  • Tel: 010-65253027
  China Association of Refrigeration & Air Conditioning Inst
  • No. 77 North Lishi Rd, Xizhimenwai Xicheng District, Beijing 100088
  • Tel: 010-6834350

  Trade Promotion
  China Council for the Promotion of International Trade
  • No. 1 Fuxingmenwai St, Xicheng District, Beijing
  • Tel: 010-680133442
  China Council for the Promotion of Int'L Trade Beijing Sub-Council
  • NO. A1 Qingnianhu Beijing Andingmenwai, Beijing
  • Tel: 010-64251057
  Beijing Overseas Service Center
  • No.36 Dongsixl St, Dongcheng District, Beijing
  • Tel: 010-65124589
 
  Canada-China Trade Council
  • CITIC Bldg. No. 19 Jianguomenwai St, Chaoyang District, Beijing
  • Tel: 010-65126126
  Italian Institute for Foreign Trade
  • Rm3041 Jingguang Center Chaoyang District, Beijing
  • Tel: 010-65978884
  China-Italy Chamber of Commerce
  • Rm3605 Jingguang Center Chaoyang District, Beijing
  • Tel: 010-65973066
  Japan-China Association on Economy & Trade & Japan-China Long Term Trade Committee, Beijing Office
  • Rm401 Chang Fu Gong Office Building, Jianguomenwai,
  • Beijing Tel: 010-65139880
  Japanese Chamber
  • Rm104 Chang Fu Gong Office Building Jianguomenwai, Beijing
  • Tel: 010-6513082
  Japan-China Economic Relations & Trade Center Beijing Office
  • Rm10-05 CITIC Bldg No. 19 Jianguomenwai St, Beijing
  • Tel: 010-65003872
  French Chamber of Commerce & Industry
  • Rm S123 Office Bldg Lufthansa Center, Beijing
  • Tel: 010-8451207
  United States-China Business Council
  • CITIC Bldg. No. 19 Jianguomenwai St, Beijing
  • Tel: 010-85263920
  American Chamber of Commerce
  • Rm 1903, China Resources Building No.8 Jianguomen North St, Beijing
  • Tel: 010-85191920
  China-Australia Chamber of Commerce
  • Rm501 Great Wall Sheraton Hotel, Chaoyang District. Beijing
  • Tel: 010-65905566-501
  Hong Kong Trade & Development Council
  • Chang'an Building No.7 Jianguomennei St, Beijing
  • Tel: 010-65101700
  Beijing Service Company for Investment and Trade from Taiwan Compatriots
  • No.5 Building Wet Huangchenggen South Rd, Beijing
  • Tel: 010-66032811
  Swedish Chamber of Commerce
  • Rm313 Radisson SAS Hotel, Chaoyang District, Beijing
  • Tel: 010-64663388-313
  German Chamber of Commerce
  • Rm0811 Landmark Tower, Chaoyang District. Beijing
  • Tel: 010-65900926
  British Chamber of Commerce in China
  • No.15 Guanghuali, Chaoyang District, Beijing
  • Tel: 010-69532150


| China Travel Briefing | Destination Guide | Attractions | China Tours | Transportation | Cuisine | Shopping | Entertainment |
| Incentives and Meetings | Festivals and Themes | Accommodations | FAQ | Guestbook | Links | Contact US | Home |

Welcome to China Travel Planner This website is developed and managed by www.ChinaPlanner.com, a China travel service provider and a China tour operator.
566 7th Ave, Suite 506, New York, NY 10018, U.S.A. Copyright 1995 - 2004 All Rights Reserved.
For More Information, Please Contact us at: Phones: (212) 382-3725 / Fax: (212) 382-3701 or by e-mail